Spirit Blockchain Capital Inc logo

Spirit Blockchain Capital Inc

XCNQ:SPIR (Canada)  
C$ 0.02 (-25%) Mar 31
P/E:
At Loss
P/B:
1.67
Market Cap:
C$ 1.29M ($ 951.00K)
Enterprise V:
C$ 738.00K ($ 546.00K)
Volume:
389.00K
Avg Vol (2M):
190.43K
Volume:
389.00K
Market Cap C$:
1.29M
Market Cap $:
951.00K
PE Ratio:
At Loss
Avg Vol (2M):
190.43K
Enterprise Value C$:
738.00K
Enterprise Value $:
546.00K
PB Ratio:
1.67